๐ŸŽ… ๐‚๐ก๐ซ๐ข๐ฌ๐ญ๐ฆ๐š๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐๐ž๐ฐ ๐˜๐ž๐š๐ซ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ง๐ข๐ง๐  ๐‡๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ! ๐ŸŽ…
We hope you and your horses have a happy and healthy holiday.
However, should your horse need us we are open for emergencies 24 hours a day, 365 days a year.
๐‘ญ๐’“๐’Š๐’…๐’‚๐’š ๐Ÿ๐Ÿ’๐’•๐’‰ ๐‘ซ๐’†๐’„๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“
8am – 1pm
๐‘บ๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’…๐’‚๐’š ๐Ÿ๐Ÿ“๐’•๐’‰ ๐‘ซ๐’†๐’„๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“
Emergencies only – 24hr on call
๐‘บ๐’–๐’๐’…๐’‚๐’š ๐Ÿ๐Ÿ”๐’•๐’‰ ๐‘ซ๐’†๐’„๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“
Emergencies only – 24hr on call
๐‘ด๐’๐’๐’…๐’‚๐’š ๐Ÿ๐Ÿ•๐’•๐’‰ ๐‘ซ๐’†๐’„๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“
Emergencies only – 24hr on call
๐‘ป๐’–๐’†๐’”๐’…๐’‚๐’š ๐Ÿ๐Ÿ–๐’•๐’‰ ๐‘ซ๐’†๐’„๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“
Emergencies only – 24hr on call
๐‘พ๐’†๐’…๐’๐’†๐’”๐’…๐’‚๐’š ๐Ÿ๐Ÿ—๐’•๐’‰ ๐‘ซ๐’†๐’„๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“
8am – 5.30pm
๐‘ป๐’‰๐’–๐’“๐’”๐’…๐’‚๐’š ๐Ÿ‘๐ŸŽ๐’•๐’‰ ๐‘ซ๐’†๐’„๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“
8am – 5.30pm
๐‘ญ๐’“๐’Š๐’…๐’‚๐’š ๐Ÿ‘๐Ÿ๐’”๐’• ๐‘ซ๐’†๐’„๐’†๐’Ž๐’ƒ๐’†๐’“
8am – 5.30pm
๐‘บ๐’‚๐’•๐’–๐’“๐’…๐’‚๐’š ๐Ÿ๐’”๐’• ๐‘ฑ๐’‚๐’๐’–๐’‚๐’“๐’š
Emergencies only – 24hr on call
๐‘บ๐’–๐’๐’…๐’‚๐’š ๐Ÿ๐’๐’… ๐‘ฑ๐’‚๐’๐’–๐’‚๐’“๐’š
Emergencies only – 24hr on call
๐‘ด๐’๐’๐’…๐’‚๐’š ๐Ÿ‘๐’“๐’… ๐‘ฑ๐’‚๐’๐’–๐’‚๐’“๐’š
Emergencies only – 24hr on call